Adriana Katunarić, dr.med.dent.

Adriana Katunarić, dr.med.dent. doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom doc.dr.sc. Bago.

Akademski naziv doktorice dentalne medicine stekla je 2018. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši znanstveni diplomski rad pod nazivom „Procjena učinkovitosti različitih otapala pri reviziji endodontskog punjenja na ekstrahiranim zubima“.

Tijekom 2018. godine sudjelovala je na kongresu Hrvatskog endodontskog društva s međunarodnim sudjelovanjem s oralnom prezentacijom rada: 'Usporedba učinkovitosti eteričnih ulja pri reviziji endodontskog punjenja na ekstrahiranim zubima'.

Suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivne dezinfekcije u endodontskom liječenju“.

Članica je Hrvatske komore dentalne medicine te se kontinuirano usavršava i sudjeluje na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima.  

Adriana Katunarić