O projektu:
Projekt Hrvatske zaklade za znanost

Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju

Cilj suvremene endodontske terapije je eradikacija bakterijskih biofilmova i njihovih nusprodukata iz endodontskog prostora zuba. Zaostajanje bakterija u korijenskim kanalima nakon konvencionalnog protokola endodontskog liječenja povećava rizik nepovoljnog ishoda endodontskog liječenja.

Glavni problem dosadašnjih protokola ispiranja korijenskih kanala zuba je neturbulentna dinamika irigansa unutar kanala, što spriječava njegovo prodiranje u apikalni dio kanala i intrakanalne nepravilnosti. Rezultat je zaostajanje pulpnog tkiva, biofilmova i inficiranog anorganskog materijala unutar kanala što može spriječiti cijeljenje periapikalne lezije. Minimizacija rizika za nastanak perzistentne endodontske infekcije jedan je od glavnih izazova suvremene endodontske terapije. Sve navedeno upućuje na nužnost daljnjih istraživanja s ciljem definiranja novih pristupa koje će omogućiti adekvatno čišćenje endodontskog prostora zuba. Ograničenja konvencionalnog ispiranja korijenskih kanala iglom i špricom usmjerila su ispitivanja prema tzv. aktivacijskom ispiranju i fotoaktiviranoj dezinfekciji (engl. Photoactivated Disinfection, PAD). Laserski aktivirano ispiranje (LAI), temelji se na prijenosu energije erbij lasera u otopinu unutar korijenskog kanala uz stvaranje fotomehaničnih i fototermičnih intrakanalnih kavitacija. Iako se ovom tehnikom postiže učinkovitije čišćenje korijenskog kanala zuba, još uvijek su prisutna ograničenja u čišćenju apikalnog dijela i intrakanalnih nepravilnosti. Godine 2017. razvijena je SWEEPS (engl. Shock Wave Enhanced Emission Photoacoustic Streaming, emisija fotoakustičnog strujanja pojačana udarnim valovima) tehnika LAI-a, koja se temelji na stvaranju primarnog i sekundarnog kavitacijskog učinka unutar irigansa djelovanjem Er.YAG lasera, bez negativnog termičkog utjecaja. PAD je kemijska dezinfekcija korijenskih kanala zuba koja se temelji na interakciji laserske zrake niske energije i netoksičnog fotosenzitivnog sredstva. Dosad je u literaturi objavljen niz in vitro i ex vivo istraživanja učinkovitosti PAD-e u eradikaciji intrakanalne infekcije zuba s kontradiktornim zaključcima. Dosadašnja klinička istraživanja, od kojih je jedno voditeljice predloženog projekta, ukazala su na značajan antimikrobni učinak PAD-e u eradikaciji intrakanalne infekcije kod pacijenata s perzistirajućom periapikalnom lezijom. Još nije razjašnjena uloga PAD-e u kliničkom ishodu endodontskog liječenja zuba, odnosno utječe li PAD na cijeljenje periapikalne lezije zuba.

Svrha ovog projekta je ispitati učinkovitost i doprinos najnovijih protokola čišćenja kanalnog sustava zuba temeljenih na laserskoj tehnologiji, tehnika fotoakustičnog ispiranja SWEEPS i PAD, u endodontskom liječenju zuba. Svrha projekta provest će se kroz sljedeće ciljeve:

Cilj 1
Definirati mogućnost primjene laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja (SWEEPS tehnike) za: uklanjanju vitalnog pulpnog tkiva; anorganskog materijala i bakterijskog biofilma iz endodontskog prostora zuba;

Cilj 2
Ispitati utjecaj SWEEPS tehnike ispiranja u kombinaciji s različitim irigansima na kemijska i strukturna svojstva dentina;

Cilj 3
Ispitati klinički doprinos SWEEPS-a primjenjenog nakon konvencionalne kemo-mehaničke obrade u eradikaciji endodontske infekcije kod pacijenata s pertistirajućom periapikalnom upalom;

Cilj 4
Ispitati klinički doprinos PAD-e u cijeljenju perzistirajućeg periapikalnog procesa;

Cilj 5
Osigurati transparentno upravljanje cjelokupnim implementacijskim procesom na kojem će se temeljiti i održivost budućih istraživanja u ovom području.

 

Trajanje projekta:
01.01.2020. - 31.12.2024. godine