AKTIVNOSTI I DISEMINACIJA

 

1. Sudjelovanje na 9. Međunarodnom kongresu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 24-25.03.2023., Dubrovnik

Na 9. Međunarodnom kongresu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu aktivno su sudjelovali izv.prof.dr.sc. Ivona Bago, Anja Sesar, dr.med.dent i Gabrijela Kapetanović Petričević dr.med.dent.

Anja Sesar, dr.med.dent. je aktivno sudjelovala s oralnom prezentacijom rezultata kliničkog istraživanja “Kliničko ispitivanje antimikrobne učinkovitosti dvije tehnike obrade nekrotičnih korijenskih kanala” u koautorstvu s izv.prof.dr.sc. Ivonom Bago I prof.dr.sc. Anom Budimir. Nagrađena je 1. nagradom za najbolje istraživanje i oralnu prezentaciju. 

Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent. je aktivno sudjelovala s oralnom prezentacijom “Ispitivanje antimikrobne učinkovitosti SWEEPS tehnike na biofilm 

Enterococcus faecalis-a”.

2. Održan radni tečaj “Klinička endodoncija: predvidljiva, jednostavna i učinkovita”

Dana 17.06.2023. godine organiziran je radni tečaj na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Stomatološkog fakulteta u sklopu programa trajne izobrazbe doktora dentalne medicine.

Radni tečaj je vodila izv.prof.dr.sc. Ivona Bago.

Radni tečaj se sastojao od teoretskog i kliničkog dijela. Cilj predavanja je bio kritički razmotriti terapijske planove kod zahtjevnih endodontskih slučajeva, tko je dgovoran za neuspjeh endodontskog liječenja: liječnik, pacijent ili oboje i razlozi endodontskog neuspjeha. U predavanju je prikazan niz kliničkih slučajeva endodontskog liječenja zuba, od intrakanalne obrade do korornarne restauracije zuba s posebnim naglaskom na kvalitetnu dezinfekciju endodontskog prostora zuba. Polaznici radnog tečaja vježbali su sve faze endodontskog liječenja, od izrade trepanacijskog otvora, instrumentacija, dezinfekcija, punjenje kanala I postendodontska opskrba zuba. U drugom dijelu teoretskog dijela prikazani su klinički slučajevi iz svakodnevne prakse s precizno opisanim protokolima rada (vrsta lasera i laserski parametri koji se koriste) i rezultatima terapijskog postupaka. U praktičnom dijelu radnog tečaja, polaznici su radili s Er:YAG, Nd:YAG i diodnim laserom na modelima ekstrahiranih humanih zuba i na mesu.

3. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago je na Godišnjem kongresu Hrvatskog endodontskog društva (13.05.2023, Zagreb) održala predavanje na temu “Eksterna cervikalna resorpcija” 

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je pozvano predavanje na temu “Eksternih cervikalnih resorpcija”. U sklopu predavanja objasnila je mogućnost primjene lasera i SWEEPS tehnologije u terapiji eksternih cervikalnih resorpcija te iznjela dosadašnje rezultate o učinkovitosti SWEEPS tehnologije u endodonciji. 

4. Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent. aktivno je sudjelovala s oralnom prezentacijom “UČINKOVITOST LASERSKI AKTIVIRANOG FOTOAKUSTIČNOG STRUJANJA I ULTRAZVUČNE AKTIVACIJE U UKLANJANJU OSTATAKA PUNILA NAKON REVIZIJE ZAVIJENIH KORIJENSKIH KANALA”

na Godišnjem kongresu Hrvatskog endodontskog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 13.05.2023. u Zagrebu

5. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je predavanje na temu “3D dezinfekcija i čišćenje korijenskih kanala: primjena ultrazvuka i lasera u endodonciji” u sklopu radnog tečaja “Jednoposjetno endodontsko liječenje zuba i estetsko-funkcionalna restauracija zuba”, koji je održan na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 01.04.2023.

6. Sudjelovanje na Bijenalnom kongresu European Society of Endodontology, Helsinki, Finska, 03.-06.09.2023.

Na kongresu su aktivno s prezentacijama sudjelovali članovi projekta:

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago sa znanstvenim posterom “Evaluation of canal transportation and centring ability of rotary ProTaper Ultimate and TruNatomy and reciprocating WaveOne Gold systems in curved root canals”

Boris Pažin, dr.med.dent. sa znanstvenim posterom “Effect of photodynamic therapy on the healing of periapical lesions after root canal retreatment – a randomized clinical study”

Anja Sesar, dr.med.dent. sa znanstvenom oralnom prezentacijom“Clinical evaluation of the efficacy of the final irrigation protocol in the eradication of bacterial species in teeth with chronic apical periodontitis”

Doc.dr.sc. Damir Šnjarić održao je radni tečaj iz primjene lasera u endodontskom liječenju zuba “SWEEPS® Study Club Workshop: Fotona Laser in Endodontics”. 

7. Održana nastava kolegija poslijediplomskog doktorskog studija pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Ivone Bago na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

“Klinička i laboratorijska analiza upotrebe lasera i aktivacijskih tehnika ispiranja u endodonciji”

U sklopu nastave, polaznici su upoznati s radom lasera u dentalnoj medicini te su u praktičnom dijelu nastave radili s Er:YAG laserom, Nd:YAG laserom i diodnim laserom, koji su kupljeni iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost.

8. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je pozvano predavanje “Što znamo o trodimenzionalnoj dezinfekciji endodontskog prostora I što nam budućnost donosi” na 6. Međunarodnom kongresu stomatologa u Foči, 29-30.09.2023.

9. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je pozvano predavanje na temu “Tko je kriv za neuspjeh endodontskog liječenja zuba?” na skupu stomatologa “Novi trendovi u dentalnoj medicine” 23.09.2023. 

10. Dana 08.10.2023. godine organiziran je radni tečaj “Revizija endodontskog punjenja” na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Stomatološkog fakulteta u sklopu programa trajne izobrazbe doktora dentalne medicine.

Radni tečaj je vodila izv.prof.dr.sc. Ivona Bago.

Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent. obranila je doktorski rad pod nazivom “Eksperimentalno ispitivanje učinkovitosti laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja u endodontskom liječenju” pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Ivone Bago, 08.12.2023. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad izrađen je u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost br. 5303.