AKTIVNOSTI - Druga godina projekta

AKTIVNOSTI I DISEMINACIJA

1. Održan radni tečaj “Primjena dentalni lasera u kliničkoj praksi” Dana 15.10.2021. godine organiziran je radni tečaj na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog endodontskog društva i pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost. Radni tečaj su vodile izv.prof.dr.sc. Ivona Bago i izv.prof.dr.sc. Dragana Gabrić.

U uvodnom predavanju detaljno su opisani principi rada lasera, valne duljine koje se koriste u dentalnoj medicini, vrste interacije lasera i živog tkiva, laserskim parametrima, te mjerama sigurnosti tijekom rada s laserima. U drugom dijelu teoretskog dijela prikazani su klinički slučajevi iz svakodnevne prakse s precizno opisanim protokolima rada (vrsta lasera i laserski parametri koji se koriste) i rezultatima terapijskog postupaka. U praktičnom dijelu radnog tečaja, polaznici su radili s Er:YAG, Nd:YAG i diodnim laserom na modelima ekstrahiranih humanih zuba i na mesu.

2. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago je na Godišnjem kongresu Hrvatskog endodontskog društva (16.10.2021., Zagreb) održala predavanje na temu “Kako osigurati uspješnost endodontskog liječenja molara?”

U sklopu predavanja objasnila je i prednosti primjene lasera u endodontskom liječenju uz prikaz kliničkih slučajeva.

3. Godišnji kongres Hrvatskog endodontskog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 15.-16.10.2021.
Boris Pažin, dr.med.dent. sudjelovao je na kongresu s oralnom prezentacijom: “Kliničko randomizirano ispitivanje utjecaja fotodinamske terapije i biokeramičkog punila korijenskog kanala na cijeljenje periapikalne lezijeiI pojavnost postoperativne boli nakon endodontskog liječenja”

4. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je predavanje na temu “3D dezinfekcija i čišćenje korijenskih kanala: primjena ultrazvuka i lasera u endodonciji” u sklopu radnog tečaja “Jednoposjetno endodontsko liječenje zuba i estetsko-funkcionalna restauracija zuba”, koji je održan na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 17.04.2021.

5. Sudjelovanje na CED-IADR/NOF Oral Health Research hibridnom kongresu, 18.- 19.09.2021., Brisel, Belgija Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago sudjelovala je na kongresu s oralnom prezentacijom “Laser activated photoacoustic streaming in debridement of round root canals”

6. The 99th General Session of the International Association of Dental Research (IADR) – virtual congress, 21.-24.07.2021.
Na kongresu su sudjelovale doktorandice: Gabrijela Kapetanović Petričević dr.med.dent. s poster prezentacijom: “Laser activated photoacoustic streaming in retreatment of curved root canals”
Adriana Katunarić, dr.med.dent. s poster prezentacijom: “Chemo-structural changes of dentin after different activated irrigation protocols”

7. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta, Rovinj, 21.-22.05.2021.
Doktorandica Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent. aktivno je sudjelovala na kongresu s oralnom prezentacijom: “Effect of novel laser-initiated photoacoustic activation and ultrasonic activation to reduce filling remnants after root canal retreatment in curved canals”

8. Održana nastava kolegija poslijediplomskog doktorskog studija pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Ivone Bago na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu “Klinička i laboratorijska analiza upotrebe lasera i aktivacijskih tehnika ispiranja u endodonciji”
U sklopu nastave, polaznici su upoznati s radom lasera u dentalnoj medicini te su u praktičnom dijelu nastave radili s Er:YAG laserom, Nd:YAG laserom i diodnim laserom, koji su kupljeni iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost.

9. U novom broju Glasila Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavljeni su mladi znanstvenici, koji su zaposleni na projektima Hrvatske zaklade za znanost na Stomatološkom fakultetu. Među njima je i Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent. koja je zaposlana kao doktorandica na projektu “Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju” voditeljice izv.prof.dr.sc. Ivone Bago

ODRŽANE OBRANE TEMA DOKTORSKIH RADOVA KOJI SE PROVODE U SKLOPU PROJEKTA

1. Boris Pažin, dr.med.dent. obranio je temu svog doktorskog rada 14.06.2021. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Kliničko randomizirano ispitivanje utjecaja fotodinamske terapije i biokeramičkog punila korijenskog kanala na cijeljenje periapikalne lezije I pojavnost postoperativne boli nakon endodontskog liječenja”
Obrana teme Pažin_

2. Adriana Katunarić, dr.med.dent. obranila je temu svog doktorskog rada 08.02.2021. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Djelovanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja, pasivnog ultrazvučnog ispiranja i Nd:YAG lasera na dentin korijenskog kanala”
Obrana teme Katunarić

3. Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent. obranila je temu svog doktorskog rada 29.10.2021. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: “Eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja u endodontskom liječenju zuba”

DOKTORSKI RADOVI

Dana 29.10.2021. godine, Emina Kabil, dr.med.dent. obranila je svoj doktorski rad pod nazivom “Usporedba rotacijskih i recipročnih tehnika instrumentacije u mehaničkoj obradi zavijenih korijenskih kanala, koji je proveden pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Ivone Bago i doc.dr.sc. Marka Katića. Dio istraživanja doktorskog rada proveden je u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost (broj 5303).

Emina Kabil-doktorski rad