III. GODINA AKTIVNOSTI I DISEMINACIJA

1. Održan radni tečaj “Klinička endodoncija: predvidljiva, jednostavna i učinkovita”

Dana 11.06.2022. godine organiziran je radni tečaj na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Stomatološkog fakulteta u sklopu programa trajne izobrazbe doktora dentalne medicine.

Radni tečaj je vodila izv.prof.dr.sc. Ivona Bago.

Radni tečaj se sastojao od teoretskog i kliničkog dijela. Cilj predavanja je bio kritički razmotriti terapijske planove kod zahtjevnih endodontskih slučajeva, tko je dgovoran za neuspjeh endodontskog liječenja: liječnik, pacijent ili oboje i razlozi endodontskog neuspjeha. U predavanju je prikazan niz kliničkih slučajeva endodontskog liječenja zuba, od intrakanalne obrade do korornarne restauracije zuba s posebnim naglaskom na kvalitetnu dezinfekciju endodontskog prostora zuba. Polaznici radnog tečaja vježbali su sve faze endodontskog liječenja, od izrade trepanacijskog otvora, instrumentacija, dezinfekcija, punjenje kanala I postendodontska opskrba zuba. U drugom dijelu teoretskog dijela prikazani su klinički slučajevi iz svakodnevne prakse s precizno opisanim protokolima rada (vrsta lasera i laserski parametri koji se koriste) i rezultatima terapijskog postupaka. U praktičnom dijelu radnog tečaja, polaznici su radili s Er:YAG, Nd:YAG i diodnim laserom na modelima ekstrahiranih humanih zuba i na mesu.

2. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago je na Godišnjem kongresu Hrvatskog endodontskog društva (15.10.2022., Zagreb) održala predavanje na temu “Što znamo o trodimenzionalnoj dezinfekciji endodontskog prostora i što nam budućnost donosi?” 

U sklopu predavanja iznijela najnovije spoznaje o trodimenzionalnoj dezinfekciji složenog endodontskog prostora zuba, znanja stečena na Bijenalnom kongresu European Society of Endodontology u Budimpešti, na kojem je sudjelovala u rujnu 2022. Godine. Također, prikazala je najnovije rezultate znanstvenih radova provedenih na projektu Hrvatske zaklade za znanost. 

3. Prezentacija studentskog rada “Ispitivanje učinkovitosti laserski aktiviranog

fotoakustičnog strujanja u čišćenju istmusa donjih molara” na Godišnjem kongresu Hrvatskog endodontskog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-15.10.2022. u Zagrebu

Studentica pete godine Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Debora Kanižaj, prikazala je rezultate svog znanstvenog rada, koji je izradila zajedno s kolegicom Adrianom Đurin, tijekom 2022. godine u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost. Rad je prethodno, u rujnu 2022. godine, nagrađen Rektorovom nagradom. U sklopu kratke prezentacije prikazala je prednosti SWEEPS tehnike u čišćenju endodontskog prostora zuba te naglasila da je istraživanje provedeno i financirano iz sredstava HRZZ-a i projekta: 

“Kliničko randomizirano ispitivanje utjecaja fotodinamske terapije i biokeramičkog punila korijenskog kanala na cijeljenje periapikalne lezijeiI pojavnost postoperativne boli nakon endodontskog liječenja”

4. Prezentacija rezultata doktorskog rada Adriane Katunarić, dr.dent.med. pod nazivom “Djelovanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja, ultrazvučnog ispiranja i Nd:YAG lasera na dentin korijenskog kanala” na Godišnjem kongresu Hrvatskog endodontskog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-15.10.2022. u Zagrebu

5. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je predavanje na temu “3D dezinfekcija i čišćenje korijenskih kanala: primjena ultrazvuka i lasera u endodonciji” u sklopu radnog tečaja “Jednoposjetno endodontsko liječenje zuba i estetsko-funkcionalna restauracija zuba”, koji je održan na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 09.04.2022.

6. Sudjelovanje na Bijenalnom kongresu European Society of Endodontology, Budimpešta, 08.-10.09.2022.

Na kongresu su aktivno s prezentacijama sudjelovali članovi projekta:

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago s kliničkim posterom “Management of extensive external cervical resorption in a 14 years old patient”

Boris Pažin, dr.med.dent. sa znanstvenim posterom “Postoperative pain after root canal filling with bioceramic and epoxy resin based sealer – preliminary results of a randomized clinical study”

Doc.dr.sc Damir Šnjarić i dr.sc. Jelena Vidas sa znanstvenim posterom “Evaluation of apical irrigant extrusion after two Er:YAG laser activated irrigation modes using three types of laser tips”

Merima Balić dr.med.dent. sa znanstvenim posterom “Surface wear and cyclic fatigue of novel rotary NiTi instruments: 3D noncontact optical profilometry analysis”

Doc.dr.sc. Damir Šnjarić održao je pozvano predavanje iz primjene lasera u endodontskom liječenju zuba “Efficiency, safety and excellence of the lasers in endodontics”. 

7. PER-IADR Oral Health Research Congress, Marseilles, 15.-17.09.2022.

Na kongresu su aktivno s prezentacijama sudjelovali članovi projekta:

Doktorandica Gabrijela Kapetanović Petričević dr.med.dent. sa znanstvenom poster prezentacijom:

“SWEEPS in Removing Bioceramic Sealer Remnants from Oval Root Canals”

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago s kratkom oralnom prezentacijom istraživanja: 

“Debridement of Root Canal Isthmus by Laser Activated Photoacoustic Streaming”

8. Održana nastava kolegija poslijediplomskog doktorskog studija pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Ivone Bago na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

“Klinička i laboratorijska analiza upotrebe lasera i aktivacijskih tehnika ispiranja u endodonciji”

U sklopu nastave, polaznici su upoznati s radom lasera u dentalnoj medicini te su u praktičnom dijelu nastave radili s Er:YAG laserom, Nd:YAG laserom i diodnim laserom, koji su kupljeni iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost.

9. U novom broju Dental Tribune Croatia No 1. 2022. predstavljeni su rezultati projekta u članku pod nazivom “Nova saznanja iz primjene lasera u endodontskom liječenju zuba,

Projekt Hrvatske zaklade za znanost”. 

Poveznica za stranicu: 

https://dentalmedia.hr/nova-saznanja-iz-primjene-lasera-u-endodontskom-lijecenju-zuba/

10. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago održala je predavanje s naslovom “Tko je kriv za neuspjeh endodontskog liječenja zuba?” 21.09. 2022. u Zagrebu, u kojem je objasnila ograničenja dosadašnjih protokola ispiranja korijenskih kanala tijekom endodontske terapije i prednosti najnovijih protokola laserski aktiviranog ispiranja kanala. Prikazani su najnoviji rezultati učinkovitosti laserski aktiviranog ispiranja i ultrazvučnog ispiranja u čišćenju složene anatomije endodontskog prostora zuba.

11. Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago sudjelovala je na radnom tečaju “Terauchi Endod Days” u Firenci 06.-07.05.2022.