Boris Pažin, dr.med.dent.
Odjel za endodonciju s restaurativnom stomatologijom, oralnu medicinu i parodontologiju 
Stomatološka poliklinika Zagreb

Boris Pažin je rođen u Metkoviću 1978. Stomatološki fakultet upisuje 1996, titulu doktora stomatologije stječe 2002.godine. 2006. započinje specijalizaciju iz dentalne patologije i endodoncije koju završava 2009. Iste godine počinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb kao odjelni liječnik specijalist na odjelu EOPP. Od 2017. voditelj odjela Endodoncije, oralne medicine i parodontologije. Godine 2018. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu. Godine 2020. postaje stalni sudski vještak za dentalnu medicinu. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. 

Boris Pažin