Dr.sc. Damir Šnjarić, dr.med.dent.
Fakultet dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci

Dr.sc. Damir Šnjarić, dr.med.dent. diplomirao je 1999. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Studij stomatologije, gdje je od 2001. do kraja 2006. radio kao znanstveni novak i asistent na Katedri za bolesti zuba. Na Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je završio znanstveni poslijediplomski studij i 2005. stekao zvanje magistra znanosti. Od 2007. radi u privatnoj praksi. Na svom matičnom Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2012. stječe akademski stupanj doktora znanosti, a od 2014. radi kao poslijedoktorant Katedre za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju. Kliničko zvanje specijaliste endodoncije i restaurativne stomatologije stječe 2020. godine. U svom svakodnevnom kliničkom radu od 2011. koristi dentalne lasere, te aktivno djeluje kao istraživač i predavač, održavajući teorijske i praktične obuke za doktore dentalne medicine iz područja primjene diodnih, Nd:YAG i Er:YAG lasera.Dr. Šnjarić je član Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog endodontskog društva (HED), European Society of Endontology (ESE) i Laser and Health Academy (LAHA). Regionalni je konzultant tvrtke Kavo-Kerr i certificirani predavač tvrtke Fotona, vodećeg svjetskog proizvođača Nd:YAG i Er:YAG dentalnih lasera. Održao je niz predavanja iz područja lasera: 'Primjena dentalnih lasera u endodonciji' na tečaju 'S praktičarima otvoreno o svakodnevnoj praksi' u organizaciji HKDM-a. Za LEI (Laser Esthetique Institute, Lyon/Dijon, Francuska) održao sam webinar 'Lasers in Endodontics: Evolution and Protocols Briefing', 30.04.2020. OPdržava i webinare iz područja endodoncije za firmu Kavo-Kerr. 

Dr.sc. Damir Šnjarić