Gabrijela Kapetanović Petričević, dr.med.dent.
Zavod za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gabrijela Kapetanović Petričević upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu 2010. godine i redovno ga završava 2016. s odličnim uspjehom i diplomskim radom na temu ʺUtjecaj položaja glave i tijela na zubne dodireʺ. Za vrijeme studija urednica je, a potom i glavna urednica studentskog lista Sonda za što je nagrađena Dekanovom nagradom. Nakon studija radi u nekoliko poliklinika u Zagrebu u svim poljima dentalne medicine. Godine 2020. upisuje doktorski studij i zapošljava se kao asistent na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju na projektu Hrvatske zaklade za znanost voditeljice doc. dr. sc. Ivone Bago (ʺKliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenjuʺ). Služi se engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom.

Gabrijela Kapetanović Petričević