Doc.dr.sc. Ivona Bago
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ivona Bago rođena je 19. srpnja 1980. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisala je 1999., gdje je i diplomirala 2005. godine. Tijekom studiranja, bila je dobitnica Rektorove nagradu za znanstveno-istraživački rad. Godine 2007. ,započela je specijalizaciju iz obiteljske stomatologije u KBC-u Zagreb, a specijalista obiteljske stomatologije postaje 2010. godine. Od ožujka 2010., zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dodijeljuje joj Nagradu za najbolji znanstveni rad. Doktorirala je 2013. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Godine 2014., završava dvogodišnji poslijediplomski studij EMDOLA (European Master Degree in Oral Laser Application) na Sveučilištu Sophia Antipolis u Nici u Francuskoj. Dobitnica je stipendije Francuske vlade za studiranje u Francuskoj. Godine 2015. završava specijalizaciju iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom. Godine 2016. dobiva znanstveno nastavno zvanje docenta na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta. Tajnica je i predstavnica Hrvatskog endodontskog društva pri Europskom endodontskom društvu. Članica je Europskog endodontskog društva, Hrvatskog društva za estetsku stomatologiju, Hrvatske stomatološke komore. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim kongresima. Bila je pozivni predavač na Svjetskom kongresu World Federation of Lasers in Dentistry 2014. godine u Parizu. Od 2012. godine redoviti je predavač na godišnjim kongresima Hrvatskog endodontskog društva te aktivno sudjeluje u tečajevima trajne izobrazbe na Stomatološkom fakultetu i tečajevima primjene lasera u endodonciji. Od 2020. godine voditeljica je projekta HRZZ-a „Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju“.

Ivona Bago